tower

රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලයේ සම සෞඛ්‍ය විද්‍යා පීඨය සංවර්ධනය කිරීම

ව්‍යාපෘති විස්තර
ආරම්භක දිනය
2020/12
නිම කිරීමට අපේක්ෂිත දිනය
2023/06
ව්‍යාපෘතිය සිදු කරන ස්ථානය
රුහුණු විශ්වවිද්‍යාලය
අමාත්‍යාංශය
අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය
ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන නියෝජිතායතනය
අරමුදල් සපයන්නා
ශ්‍රී ලංකා රජය
ව්යාපෘති පිරිවැය
1,660